کشته شدن دو مامور پولیس روسیه در آستراخان

در شهر آستراخان روسیه دو مامور پولیس از سوی افراد ناشناس به قتل رسانده شدند

705440
کشته شدن  دو مامور پولیس روسیه در آستراخان

در شهر آستراخان روسیه دو مامور پولیس از سوی افراد ناشناس به قتل رسانده شدند.

وزارت داخله روسیه اعلام کرد: درشهر آستراخان واقع درجنوب اینکشور در ساعات دیروقت  شب بسوی پولیس هایی که با دریافت اخبار فوری به محل حادثه اعزام شده بودند، آتش گشوده شد.

دو مامور پولیس در محل حادثه جان باخته و مهاجمین از محل گریختند.

موتر مورد استفاده از سوی مهاجمین در یک روستای نزدیک در منطقه ترک شده بود.اخبار مربوطه