اعدام بدون محاکمه 5 تا 10 هزار نفر از سوی رژیم دمشق

سازمان عفو بین الملل، اعلام کرده است که رژیم بشار اسد در زندان صیدنایا در دمشق، بین 5 تا 13 هزار نفر را بدون محاکمه اعدام کرده است.

668152
اعدام بدون محاکمه 5 تا 10 هزار نفر از سوی رژیم دمشق

سازمان عفو بین الملل، اعلام کرده است که رژیم بشار اسد در زندان صیدنایا در دمشق، بین 5 تا 13 هزار نفر را  بدون محاکمه اعدام کرده است.

استفان دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست مطبوعاتی روزانه خود در ارتباط با گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر اینکه رژیم بشار اسد از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه در سپتامبر 2011 تا پایان سال 2015 حدود 5 تا 13 هزار نفر را در زندان صیدنایا در دمشق بدون محاکمه اعدام کرده است گفت: از این گزارش دچار وحشت شدیم.

استفان دوجاریک تصریح کرد که در سوریه عدالت در قبال تمامی کسانی که مرتکب نقض حق و یا جرم علیه حقوق انسانها شده اند باید اجرا به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان عفو بین الملل، اعلام کرده است که رژیم بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه از سپتامبر سال 2011 تا پایان سال 2015 در زندان صیدنایا در دمشق، بین 5 تا 13 هزار نفر را  بدون محاکمه اعدام کرده است.اخبار مربوطه