حمله در غازی آنتپ ترکیه از طرف شورای امنیت محکوم گردید

حمله در غازی آنتپ ترکیه از طرف شورای امنیت محکوم گردید

557624
حمله در غازی آنتپ ترکیه از طرف شورای امنیت محکوم گردید

حمله در غازی آنتپ ترکیه از طرف شورای امنیت محکوم گردید

شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی در غازی آنتپ و حملات هفته گذشته سازمان تروریستی پی کا کا را که طی آن مراکز پلیس در برخی از شهرها را مورد هدف قرار گرفت محکوم نمود.

در بیانیه مطبوعاتی که از سوی تمامی اعضای شورا تائید گردید، گفته شد، حمله خائنانه و ترسناک در مراسم عروسی در شهر غازی آنتپ ترکیه را بشدت محکوم می نمائیم.

ضمناً در بیانیه مذکور حملات تروریستی هفته گذشته که در برخی از شهرهای ترکیه ترتیب یافته وموجب مرگ تعداد کثیری پلیس و غیرنظامی گردید نیز محکوم ساخته شده، ولی در متن نام سازمان تروریستی جای نگرفت.

از سوی دیگر در بیانیه ضمن گفتن تسلیت به نزدیکان قربانیان حملات، ملت و حکومت ترکیه، تاکید شد که هرگونه تروریزم برای صلح و امنیت بین المللی تهدید بزرگی میباشد.

در این بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اهمیت محاکمه فاعلین حملات در مقابل عدالت، از تمامی اعضای شورا خواسته شد که در این زمینه با ترکیه همکاری نمایند.اخبار مربوطه