صدور دوباره حکم اعدام به رهبر اخوان المسلمین

محکمه یی در قاهره، حکم اعدام محمد بدیعی رهبر سازمان اخوان المسلمین را صادر کرد

267785
صدور دوباره حکم اعدام به رهبر اخوان المسلمین

صدور دوباره حکم اعدام به رهبر اخوان المسلمین
محکمه یی در قاهره، حکم اعدام محمد بدیعی رهبر سازمان اخوان المسلمین را صادر کرد.
بر اساس خبر مِنا، آژانس خبری رسمی مصر، این اشخاص متهم به طراحی حملاتی به منظور ایجاد هرج و مرج، میباشند.
حکم ۳۷ تن دیگر از همین دوسیه، نیز روز ۱۱اپریل اعلام خواهد شد.
محمد بدیعی رهبر سازمان اخوان المسلمین قبلا نیز به دلیل رهبری سازمان اخوان المسلمین به حکم اعدام محکوم شده بود.
انتظار می رود بدیعی که درخواست تجدید نظر در حکم را کرده است، دوباره محاکمه گردد.
در رابطه با بدیعی و ۱۴ مسئول سطح بالای دیگر، حکم ۴ بار حبس ابد نیز صادر شده است.
متهمان به جرم انجام خشونت و بستن کوچه و خیابانها، طی انجام تظاهرات به جانبداری محمد مورسی پس از سرنگونی وی از مقام ریاست جمهوری، مورد محاکمه قرار میگیرند.
سازمان اخوان المسلمین پس از سرنگونی حکومت مورسی به وسیله اردو، تحت فشار شدید میباشد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه