برنامه نقشه (Maps) شرکت گوگل، دیگر سه بعدی خواهد بود

شرکت امریکایی گوگل، در برنامه نقشه خود، دنیا را به شکل کره نشان میدهد

برنامه نقشه (Maps) شرکت گوگل، دیگر سه بعدی خواهد بود

شرکت امریکایی گوگل، در برنامه نقشه خود، دنیا را به شکل کره نشان میدهد

پس از به روز رسانی جدید، برنامه نقشه گوگل در کامپیوترها، هنگامی که با ماوس خود، آن را کاملا دور میکنید (Zoom Out)، زمین را نه به شکل یک صفحه صاف، بلکه به شکل یک کره سه بعدی نشان میدهد.

در پیامی که شرکت گوگل در حساب تویتتر گوگل Maps منتشر کرده است، نوشته شد: "توسط شکل سه بعدی کره زمین، طرح گرین لند، هم اندازه با افریقا نخواهد بود."

گفتنی است توسط شکل قبلی این برنامه، در حالی که قاره افریقا، 14 برابر بزرگتر از گرین لند میباشد، ولی کوچکتر از آن به چشم میخورد.

شکل سه بعدی برنامه، مشکلات برنامه قبلی را دیگر نخواهد داشت.

این برنامه در حال حاضر تنها در کامپیوتر ها قابل استفاده میباشد.اخبار مربوطه