آثار جغرافیایی به ثبت رسیده ای تورکیه - نخودبریان چوروم

شهر چوروم واقع در منطقه آناتولی مرکزی تورکیه که در عین حال میزبان شهر باستانی ختیوشه، پایتخت امپراتوری هیتی ها یکی از اولین تمدن‌های تاسیس شده در آناتولی است

2042477
آثار جغرافیایی به ثبت رسیده ای تورکیه - نخودبریان چوروم

برنامه آثارجغرافیایی به ثبت رسیده ای تورکیه - سه شنبه۲۶ سپتامبرسال ۲۰۲۳ میلادی

تاریخ ثبت به صفت نشان جغرافیایی: 14.04.2002

در برنامه ای امروز آثار جغرافیایی بع ثبت رسیده تور ای مان مطلبی داریم زیر عنوان «نخود چورم »، این میوه ای خشک مفید و خوش طعم در چهاردهم اپریل سال ۲۰۰۲ با همت اتاق بورس و تجارت ولایت چوروم در بین محصولات ثبت شده جغرافیایی تورکیه گنجانده شد. میخواهیم دمورد آن معلومات مختصری ارایه بداریم

شهر چوروم واقع در منطقه آناتولی مرکزی تورکیه که در عین حال میزبان شهر باستانی ختیوشه، پایتخت امپراتوری هیتی ها یکی از اولین تمدن‌های تاسیس شده در آناتولی است، با نخودپخته و یا بریان شده معروف خود شهرت دارد. نخود چوروم که در سال 2002 با همت اتاق بورس و تجارت چوروم در بین محصولات ثبت شده جغرافیایی تورکیه گنجانده شد، در عین حال یکی از مهمترین محصولات صادراتی این شهر به شمار می‌رود. در ابتدای مرحله تولید، دانه‌های نخود از ایلک های 9 سوراخی عبور داده می شود و بزرگترین آنها برای تولید نخود جوشانده به مقاصد دیگر جدا می‌شود. تولید کنندگان نخودپخته و یا بریان شده، این نخودها را 4 بار با فواصل 10 روزه در یک دوره تقریباً 1 ماهه تفت داده و سپس به مدت 45 روز به آن استراحت می‌دهند. فرآیند سرخ کردن باید در ورقه های مسی که روی آتش چوب گرم می شوند انجام شود. بعد از آخرین فرآیند بریان کردن، نخود بریان شده در یک فضای باز قرار داده می شود تا در باد کم رطوبت منحصر به این منطقه استراحت کند. نخوبریان چوروم که در هر مرحله از تولید نیاز به مهارت دارد، پس از خشک شدن یک بار دیگر ایلک می‌شود تا نخود‌های شکسته جدا شوند. نخودبریان چوروم که در این مرحله برای آخرین بار تفت داده می‌شود، بنا به دلخواه به صورت ساده، شور، تند و یا ادویه‌دار تهیه می‌شود. این نخود‌های بریان شده پس از مرحله تولید که تقریباً 3 ماه به طول می‌انجامد، آماده مصرف می‌شوند.اخبار مربوطه