آیا اینهار ارا میدانید؟- شیوه های قدیمی اندازه‌گیری زمین‌لرزه در آناتولی

قرن‌ها قبل در آناتولی در سیستم اندازه‌گیری زمین‌لرزه از این شیوه استفاده میکرده ندر

1995457
آیا اینهار ارا میدانید؟- شیوه های قدیمی اندازه‌گیری زمین‌لرزه در آناتولی

قرن‌ها قبل در آناتولی در سیستم اندازه‌گیری زمین‌لرزه از این شیوه استفاده میکرده ند

آیا می‌دانید که صدها سال قبل از این در آناتولی از یک سیستم منحصر به‌فرد اندازه گیری زمین لرزه استفاده می شد؟

امروزه برای اندازه گیری زلزله ازآلات وسایل و تکنولوژیکیهای مختلف استفاده می‌شود. اگرچه لرزه نگارهایی که زمین لرزه ها را اندازه گیری می‌کنند برای اولین بار در سال‌های 1800 مورد استفاده قرار گرفته بود، ولی قرن‌ها قبل از این تاریخ یک سیستم اندازه گیری جالب و بی‌نظیر زلزله در آناتولی مورد استفاده قرار گداشت که به آن سیستم مقیاس زلزله و یا سنگ ترازو گفته می‌شد.

در معماری دوره عثمانی، برای پی بردن به اثرات احتمالی زمین‌لرزه‌ها در مساجد ترازوهای مرمری استوانه‌ای شکلی در گوشه‌های بنا ها جای داده می‌شد . این استوانه‌های مرمرین که به ترازوهای زلزله معروف بودند، در مساجد مختلف آناتولی به‌شکل عمودی در شیارها جای داده می‌شدند. این مقایس های زلزله با یک سیستم بسیار ساده کار می‌کردند. در صورت چرخش آسان و بدون مشکل استوانه‌های مرمرین معلوم مید که زلزله بمیان امده  ولی مساجد در زلزله آسیبی ندیده‌اند. اما اگر این استوانه‌ها در حین چرخش حرکت نمی‌کردند این به معنی موجودیت مشکلی احتمالی در بنا بود و دریافته می‌شد که  ساختمانها آسیب دیده‌اند. این مقیاس‌های زلزله امروزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور مثال در مسجد کبود در بورسا که یکی از نمونه‌های برجسته معماری عثمانی میباشد و در سال 1424 برای عبادت باز شد، استحکام و مقاومت ساختمان هنوز هم با مقیاس‌های زلزله اندازه گیری می‌شود. در ساختمانهای اثر معمار سینان که یکی از چهره‌های شناخته شده تاریخ معماری تورک و جهان نیز می‌توان شاهده استفاده از مقیاس‌های اندازه‌گیری زلزله شد. مسجد مرادیه در مانیسا که توسط معمار سینان ساخته شد و در سال 1585 تکمیل گردید، یکی از ساختمانهایی است که با سیستم مقیاس زلزله ساخته شده است. در سایه ای استوانه‌های واقع در دو طرف محراب مسجد می‌توان  به استحکام زیر بنای ساختمان و آسیب احتمالی ناشی از زمین لرزه پی برد.اخبار مربوطه