ویژه برنامه پنجصدوهفتادمین سالروزفتح استانبول

۲۹اکتوبر که مصادف با سالگرد پنجصدوهفتادمین سالروزفتح استانبول در تورکیه است را به پیشگاه کافه ملت تورک مبارک بادمیگوییم!

1992564
ویژه برنامه پنجصدوهفتادمین سالروزفتح استانبول

ویژه برنامه ای فتح استانبول - دوشنبه ۲۹ می سال ۲۰۲۳ میلادی

۲۹اکتوبر که مصادف با سالگرد پنجصدوهفتادمین سالروزفتح استانبول در تورکیه است را به پیشگاه کافه ملت تورک مبارک بادمیگوییم!

فتح استانبول درتاریخ  ۲۹ماه می سال ۱۴۵۳تحقق یافت

در نتیجه فتوحات آناتولی با تسخیر سرزمین های بیزانس و روم ایلی، امپراتوری عثمانی به رشد و قدرت واقعی خود دست یافت. بیزانس یک دولت شهری بیش نبود که صرفا از استانبول تشکیل شده بود. در سال ۱۴۵۳، فاتح سلطان محمد خان سلطان عثمانی مشاهده کرد که قرار داشتن استانبول در دست بیزانس خطربزرگی برای امنیت دولت عثمانی تلقی میشود، بلا فاصله استانبول را با سپاهی بزرگ محاصره کرد. تکنالوژی و توپخانه ای که اردوی عثمانی در محاصره طولانی مدت این شهربه کار برد، امکان فتح استانبول را درتاریخ ۲۹می ۱۴۵۳ فراهم کرد. استانبول پایتخت عثمانی شناخته شد. فتح استانبول که به سیستم قرون وسطی پایان داد و عصر جدید را به ارمغان آورد را در صحنه تاریخ رونما گردید. فتح استانبول تاریخ جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد و آغازگر جنبش‌های اصلاحات و رنسانس در غرب شد.اخبار مربوطه