چشمان متجسس- چاقی، دومین عامل مهم مرگ ومیر قابل جلوگیری پس ازمصرف سگرت

تورکیه به صفت کشوری که بیشترین تعدادچاقی مفرط درمیان کشورهای اروپایی را دارد تعیین شد

1915905
چشمان متجسس- چاقی، دومین عامل مهم مرگ ومیر قابل جلوگیری پس ازمصرف سگرت

از استودیوی رادیو صدای تورکیه رادیو تلویزیون دولتی تورکیه تی آر تی در انقره در خدمت همه ای شنوندگان عزیزرادیو صدای تورکیه قرار داریم. در برنامه امروزی مان راجع به « بعد ازسگرت چاقی، دومین عامل مهم مرگ و میر قابل جلوگیری در جهان است»  صحبت میکنیم.

تورکیه به صفت کشوری که بیشترین تعدادچاقی مفرط درمیان کشورهای اروپایی را دارد تعیین شد. تخمین زده میشود درتورکیه که چهارمین کشوردرتعداد چاقی مفرط درجهان است، ازهرسه نفر یک نفر چاق بوده است.

چاقی که به صفت یک "مرض" محسوب می‌شود و کوتاه‌ترین تعریف آن تجمع چربی در بدن است، دومین عامل مهم مرگ و میر قابل جلوگیری پس از مصرف سگرت است.

اگرانرژی دریافت شده ازطریق غذا بیشترازانرژی مصرف شده باشد، وضعیتی که انرژی افزایش یافته به صفت چربی ذخیره میشود، چاقی نامیده میشود.

 چاقی در حقیقت یک  نوع مرض است

چاقی که به صفت یک "مرض" درنظرگرفته میشود و کوتاه ترین تعریف تجمع چربی در بدن است، دومین عامل مهم مرگ و میر قابل جلوگیری پس از سگرت است.

بر اساس داده های گزارشات صحی اروپا در سال 2018 سازمان صحی جهانی، تورکیه به عنوان کشوری که بیشترین تعداد چاقی مفرط درمیان کشورهای اروپایی را دارد تعیین شد. تخمین زده می‌شود درتورکیه که چهارمین کشوردرتعداد چاقی مفرط درجهان است، ازهرسه نفریک نفرچاق است.

حدود 2 میلیارد بزرگسال درسراسر جهان اضافه وزن دارند که 650 میلیون نفر از آنها چاق هستند. انتظار میرود چاقی که سالانه باعث بیش از 1 میلیون مرگ تنها در منطقه اروپا میشود، تا سال 2025 از هر 5 نفر در یک نفر بمیان بیاید.

شیوع چاقی 

شیوع چاقی که برعلاوه ای امرض‌ ناشی از آن مهم ترین جایگاه را در مصارف صحی دارد، در 42 سال گذشته حداقل 10 برابر شده است. افزایش انرژی دریافتی به دلیل کاهش فعالیت و تغییر سریع عادات غذایی با تکنالوژی در حال توسعه از بزرگترین علل چاقی است.

چاقی توسط دکتوران متخصص؛ به صفت محرک بسیاری از پرابلمهای صحی مانند امرض قلبی عروقی، امرض سیستم تنفسی، فشار خون بالا، سرطان، دیابت، امرض‌ سیستم استخوانهای بدن و عضلاتی  دیده می‌شود. مطالعات نشان می دهد که چاقی عامل 80 فیصد از دیابت نوع 2، 35 فیصد از امرض‌ ایسکِمیک قلبی و 55 فیصد از فشار خون بالا در اروپا بوده است.

رژیم غذایی ناآگاهانه 

رژیم غذایی ناآگاهانه یا ورزش بدون کنترل متخصص راه حلی برای چاقی نیست، بلکه باعث بروز مشکلات صحی مختلفی نیز در بدن انسان میگردد.

برای معالجه ای درست چاقی که روز به روز بر شیوع آن در کشور ما افزوده می‌شود، باید برنامه‌ای براساس مراجعه ومشوره با دکتوران متخصص، متخصصان تغذیه، روانشناسان و فیزیوتراپیست ها اجرا شود.

منبع: تی‌آرتی نیوزاخبار مربوطه