آیا می‌دانید که تورکیه بیشترین مصرف‌کننده چای در جهان است؟

مصرف چای در آناتولی پس از نیمه دوم قرن نوزدهم متداول گردید

1914825
آیا می‌دانید که تورکیه بیشترین مصرف‌کننده چای در جهان است؟

دربرنامه امروزی مان مطلبی داریم زیرعنوان« تورکیه بیشترین مصرف‌کننده چای در جهان است » که تقدیم شما عزیزان مینماییم.

براساس انتشار گزارش کمیته جهانی چای، هیچ‌گونه شک وتردیدی وجود ندارد که تورکیه موطن اصلی چای در جهان نیست ولی ملت تورکیه به مصرف چای بنابر علاقه ای فراوان دارند. کمیته جهانی چای که از کشور چین تهیه وبه نشررسیده است، تورکیه با 3.5 کیلوگرم بیشترین مصرف سرانه چای در جهان مقام بالایی را بخود اختصاص داده است. در حالیکه تورکیه در تولید چای در جهان در ردیف پنجم قرار دارد. با وجود آشنایی تورک‌های آسیای میانه با چای، کشت، بهره‌برداری و مصرف‌ این گیاه از سوی مردم مدت زمان طولانی را دربر گرفته است. مصرف چای در آناتولی پس از نیمه دوم قرن نوزدهم متداول گردید.

ولی در دولت عثمانی به‌دلیل جنگ و ستیزها قهوه به چای ترجیح داده شده بود برای اینکه مردم از قهوه که گران‌تربودوبه ‌سختی یافت می‌شد، محروم ماندند. مصطفی کمال آتاترک پس ازاعلام جمهوریت پرورش چای درتورکیه را که ارزان‌تربوده ونسبت به قهوه به آسانی قابل تدارک میباشد تشویق کرد. در سال 1924 قانونی برای تولید چای درریزه ازسوی دولت تدوین شده و همزمان با رشد منطقوی، تورکیه درتولید ومصرف چای درسطح جهان به نقطه قابل توجهی دست یافت. چای امروزه برای تورک‌ها صرفا یک نوشیدنی نبوده بلکه در عین‌حال یکی از ابزار اساسی اجتماعی شدن درزندگی روزانه است. تعارف چای و نوشیدن آن با هم نشانه میهمان‌نوازی، دوستی وعرض ادب است. چای که درزندگی روزمره پس از آب پرمصرف‌ترین نوشیدنی است، در مراسم و روزهای ویژه که اعضای خانواده دور هم جمع می‌شوند، به‌عنوان یک نوشیدنی محبوب ترجیح داده می‌شود. اخبار مربوطه