ویژه برنامه 10 نوامبر، هفته تجلیل از آتاترک

دهم نوامبر، سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاترک

1732006
ویژه برنامه 10 نوامبر، هفته تجلیل از آتاترک

دهم نوامبر، سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاترک

امروز هشتاد و سومین سالگرد درگذشت غازی مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری تورکیه است

امروز بار دیگر مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار و اولین رئیس جمهور جمهوری تورکیه را در هشتاد و سومین سالگرد وی با عشق و احترام گرامی می داریم. مصطفی کمال که با موفقیتهای خود در طول جنگ داردانیل توجهات جهانی را به خود جلب کرد، پس از شکست امپراتوری عثمانی در نتیجه جنگ جهانی اول و اشغال سرزمین های کشور توسط اشغالگران غربی، ملت تورکیه را رهبری کرد و برای کسب مجدد استقلال مبارزه کرد. با به موفقیت رسیدن این مبارزه، جمهوری تورکیه در نتیجه توافقنامه صلح امضا شده در لوزان تأسیس شد و مصطفی کمال به صفت اولین رئیس جمهورتورکیه انتخاب شد. این رهبر که بعدها با نام آتاترک به شهرت رسید، با انقلاب هایی که انجام داد خدمات زیادی زیادی در راستای شکل گیری جامعه مدرن تورکیه انجام داد. بار دیگر در هشتاد و سومین سالگرد ارتحال ایشان با احترام یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم.اخبار مربوطه