آیا اینها را میدانید؟-  ۲۱ دیسامبر ۲۰۲۰ میلادی برنامه ۵۳

ایا میدانید که آیا می دانید که دهها کلیسا در موزیم آزاد گورمه درولایت کاپادوکیای تورکیه  وجود دارد؟

1553336
آیا اینها را میدانید؟-  ۲۱ دیسامبر ۲۰۲۰ میلادی برنامه ۵۳

ایا میدانید که آیا می دانید که دهها کلیسا در موزیم آزاد گورمه درولایت کاپادوکیای تورکیه  وجود دارد؟

دربرنامه امروزراجع به اینکه" دهها کلیسا درموزیم آزاد دیگرنیزگورمه درولایت کاپادوکیای تورکیه  وجود دارد " معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میکنیم.

آیا می‌دانید که ۵۳ – دهها کلیسا در موزیم آزاد گورمه درولایت کاپادوکیای تورکیه  وجود دارد؟  

موزیم آزاد گورمه که قرنها میزبان نژادها و زبانهای مختلف بوده است، از نظر تاریخ هنر دینی، از اهمیت بسزایی برخوردا است.

کلیساهای کوچک و بزرگ در ویرانه ها، مجموعه ای از یک صومعه بزرگ را تشکیل میدهند.  به غیر از یازده محل غذاخوری وکلیسایی که میتوانید از آنها دیدن کنید، 18 کلیسای دیگر که به دلیل خطر فروریزی بسته شده و ورود به آنها ممنوع میباشد نیز وجود دارد.

در موزیم آزاد گورمه، صومعه دخترها و پسرها، عبادتگاه سنت باسیل، کلیسای المالی، عبادتگاه مادر باربارا، عبادتگاه مادر کاترینا، کلیسای ییلانلی، کلیسای تاریک، کلیسای چاریقلی و کلیسای توقه لی برای بازدید باز میباشد. این کلیساها بر اساس معماری و دوره، به دو دسته "کلیساهای دارای ستونلی" و "کلیساهای ییلانلی" تقسیم میشوند. کلیساهای ستونلی کلیساهایی که دارای نقاشیهایی بر دیوارهایشان می‌باشند، منجمله کلیسای تاریک، کلیسای المالی و کلیسای چاریقلی هستند. صومعه راهبه‌ها، کلیسای ییلانلی، عبادتگاههای مادر باربارا و مادر کاترینا که مستقل از یکدیگر بوده، دارای نقاشیهایی که داستانی را روایت نمیکنند، میباشند، نمونه ای از کلیساهای ییلانلی هستند.

 

 اخبار مربوطه