Dövlǝt başçısı Әrdoğan 4 dildǝ açıqlama yayımlayıb

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan “Twitter” sosial şǝbǝkǝsindǝki sǝhifǝsindǝ 4 dildǝ açıqlama yayımlayıb.

297397
Dövlǝt başçısı Әrdoğan 4 dildǝ açıqlama yayımlayıb

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan “Twitter” sosial şǝbǝkǝsindǝki sǝhifǝsindǝ 4 dildǝ açıqlama yayımlayıb.
Dövlǝt başçısı İstanbulun fǝthinin 562-ci ildömünü münasibǝtilǝ “Twitter” sosial şǝbǝkǝsindǝki sǝhifǝsindǝ 4 dildǝ açıqlama yayımlayıb.
Türkcǝ, kürdcǝ, ingiliscǝ vǝ ǝrǝbcǝ dillǝrindǝ yayımlanan açıqlamada Әrdoğan İstanbulun fǝthinin 562-ci ildönümünü tǝbrik edib, Fateh Sultan Mehmet vǝ şanlı ordusunu hörmǝtlǝ vǝ rǝhmǝtlǝ yad etdiyini dilǝ gǝtirib.
Dövlǝt başçısı vǝtǝndaşları 30 mayda İstanbul Yeni Qapıda keçirilǝcǝk tǝdbirlǝrdǝ fǝth ruhunu birlikdǝ yaşamağa dǝvǝt edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr