Xarici mәtbuat: 16 oktyabr 2020

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan xәbәrlәrin başlıqları.

1510227
Xarici mәtbuat: 16 oktyabr 2020

 

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan xәbәrlәrin başlıqları.

‘‘Azәrtac’’: Adil Әliyev: ‘‘Zәfәr bizimdir’’

‘‘Azәrtac’’: Azәrbaycan Müdafiә Nazirliyi: ‘‘Cәbhәdә vәziyyәt gәrgin olaraq qalır’’.

‘‘Azәrtac’’: Düşmәn yaşayış mәntәqәlәrini atәşә tutur.

‘‘Deutsche Welle’’: Almaniyada yayılmağa davam edәn koronavirus epidemiyası xәstәxanaları narahat edir.

‘‘Tagesschau.de’’: Almaniya Nazirlәr Kabineti koronavirusla bağlı zirvә görüşü keçirib. Zirvә görüşü 8 saat davam edib.

‘‘El País’’ (İspaniya): İspaniya Sәhiyyә Nazirliyi koronavirus epidemiyasının daha çox yayıldığı bölgәlәrdәki barların vә restoranların fәaliyyәtii dayandırmaq niyyәtindәdir.

‘‘La Razón’’ (İspaniya): Avrupa İttifaqı koronavirus epidemiyası sәbәbindәn İspaniyanın pandemiya ilә bağlı xәritәsini qırmızı rәngә boyayıb..

‘‘Le Parisien’’: Fransada  Covid-19: Virusa yoluxan ahılların sayı artıb.

 Le Figaro: Liviya: Paris siyasi hәll yolu tapmaq mәsәlәsindә qonşu ölkәlәrin diplomatik olaraq daha çox ştirak etmәsini istәyir.

‘‘Al-Quds Al-Arabi’’: Azәrbaycan: ‘Türkiyәnin pilotsuz uçuş aparatları ilә Ermәniztanın 1 milyard dollarlıq texnikasını mәhv etdik’’.

‘‘Al Jazeera’’: Koronavirus: Fransada komendant saatı  başladı.

RİA Novosti (Rusiya): Moskva sakinlәri kütlәvi nәqliyyat vasitәlәrindә maska vә әlcәksiz sәyahәt  edә bilmәyәcәk.


 Әlaqәli Xәbәrlәr