سوریه و عراقده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیزوضعیت گه کیلتیریلدی

موضوع بوییچه تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیانات بیریلدی

2143936
سوریه و عراقده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیزوضعیت گه کیلتیریلدی

سوریه نینگ شمالیده فرات قلقانی منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک/ ی پ گ منسوبی 5 ته تروریست جنگری و عراق نینگ شمالیده غارا و پنجه – قفل عملیاتی منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک/ ی پ گ منسوبی 5 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن اجتماعی ترماق آرقه لی بیریلگن بیاناتده،

" ترورچیلیک و تروریستلرگه هیچ بیر ییرده اوتیش یوق. قهرمان تورک قوراللی کوچلریمیز، سوریه نینگ شمالیده فرات قلقانی منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک/ ی پ گ منسوبی 5 ته تروریست جنگری و عراق نینگ شمالیده غارا و پنجه – قفل عملیاتی منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک/ ی پ گ منسوبی 5 ته تروریست جنگری نی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی." دییلدی. علاقه لی ینگی لیکلر