عراق و سوریه ده تروریست جنگریلر تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق و سوریه ده حربی عملیات اویوشتیریلدی

2140853
عراق و سوریه ده تروریست جنگریلر تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق و سوریه نینگ شمالیده پ ک ک /ی پ گ منسوبی توپلم 7 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

موضوع بوییچه تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن اجتماعی ترماق آرقه لی بیانات بیریلدی.

بیاناتده،

"ترورچیلر اوچون هیچ بیر ییر امان ایمس. قهرمان تورکیه قوراللی کوچلرییمیز سوریه نینگ شمالیده فرات قلقانی عملیاتی آلیب بارگن منطقه سیده پ ک ک/ی پ گ منسوبی 4 ته تروریست جنگرعراق نینگ شمالیده پنجه – قفل عملیاتی منطقه سیده تثبیت ایتگن پ ک ک منسوبی 3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی." دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر