تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی مهم تروریست جنگرینی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی

اوشبو تروریست جنگری عراق نینگ شمالیده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

2138825
تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی مهم تروریست جنگرینی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی

تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی میت بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک نینگ اوزیچه مسؤللریدن شیوگر چیا کود آتیده گی صدات آقسونی عراق نینگ شمالیده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی.

ملی استخبارات تشکیلاتی میت صدات آقسونینگ 2016 ییلیده سوریه نینگ شمالیده تورک خوفسیزلیک کوچلریگه قره تیلگن هجوملری نینگ بویروغینی بیرگن لیگینی تثبیت ایتدی.

آقسونینگ عراق/غاراده پ ک ک نینگ مهمات دیپوسی مسؤلی بولیب فعالیت آلیب بارگن لیگی معلوم قیلیندی.

تورکیه ملی استخبارات تشکیلاتی میت نینگ ساحه منسوبلری، ترور تشکیلاتی پ ک ک نینگ اوزیچه مسؤللریدن آلگن بویورق بیلن پنجه – قفل عملیات منطقه سیده ترورچیلیک هجومی اویوشتیریش تیارگرلیگیده بولگن ترورچیلرگه قورال و مهمات ییتکیزیب بیرگن لیگی تثبیت ایتیلدی.

اوشبو دلیللرگه بناً ملی استخبارات تشکیلاتی میت آلیب بارگن حربی عملیات آرقه لی آقسونی همراهیده گی ترورچیلر بیلن بیرگه لیکده غاراده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی.علاقه لی ینگی لیکلر