سوریه و عراق ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق و سوریه نینگ شمالیده ترورچیلیک که قرشی کوره ش دایره سیده حربی عملیات اویوشتیریلماقده

2129482
سوریه و عراق ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق و سوریه نینگ شمالیده ترورچیلیک نی منبعیده یوق قیلیش عملیاتلری دوام ایتماقده.

عراق و سوریه نینگ شمالی قاله ویرسه آلیب باریلگن عملیاتلرده سونگگی ایککی هفته ایچیده بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک منسوبی 75 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

2024 ییلی 1 جنوریدن بوگونگچه تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن تروریست جنگری سانی 331 ته سی عراق نینگ شمالی 417 ته سی ایسه سوریه نینگ شمالی توپلم 748 گه ییتدی.

ترور تشکیلاتیدن اجره لیشلر هم دوام ایتماقده.

عراق شمالیده گی باش پناهلردن قاچگن پ ک ک منسوبی 1 ته تروریست جنگری حبورده گی چیگره قرارگاهی گه باریب تسلیم بولدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی منبعلری عراق نینگ شمالیده گی عملیاتلر اوچون "بو یاز قفل اوریله دی" دیب ایته دی.    علاقه لی ینگی لیکلر