عراق نینگ شمالیده حربی عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده بیر تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیری

2127837
عراق نینگ شمالیده حربی عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن حاکورک منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک منسوبی 12 ته تروریست جنگری هوا عملیاتی آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن اجتماعی ترماق آرقه لی بیریلگن بیاناتده،

" عراق نینگ شمالیده جایلشگن حاکورک منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک منسوبی 12 ته تروریست جنگری هوا عملیاتی آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. سونگگی تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگونچگه قدر عملیاتلریمیز دوام ایته دی." دییلدی.  


لیبل: #شمال , #عراق

علاقه لی ینگی لیکلر