سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی

تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی

1884609
سوریه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی

سوریه نینگ شمالیده گی تینچلیک بولاغی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش تیارگرلیگیده بولگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده،

"قهرمان تورک قوراللی کوچلریمیز تروریست جنگریلرگه قره ته کوره شگه قرارلی و یوتوقلی بیر شکلده دوام ایتماقده. تینچلیک بولاغی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش تیارگرلیگیده بولگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیردی" دییلدی.علاقه لی ینگی لیکلر