عراق نینگ شمالی گه حربی عملیات اویوشتیریلدی

بیر قطار تروریست جنگری یوق قیلیندی

1741953
عراق نینگ شمالی گه حربی عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن غاراده آلیب باریلگن عملیاتده بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک/ک ج ک منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

خوفسیزلیک منبعلریدن آلینگن معلوماتگه کوره ملی استخبارات تشکیلاتی، 29 نوامبر تاریخیده عراق نینگ شمالیده جایلشگن غاراده عملیات اویوشتیردی.

عملیاتده بولووچی ترور تشکیلاتی پ ک ک/ک ج ک منسوبی 2 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر