یهودی ناقل لر فلسطین لیک لرنینگ موتر لری گه هجوم قیلیشدی

ناقانونی یهودی ناقل لر, تیز تیز فلسطین لیک لر گه قرشی عِرقچی هجوم اویوشتیرماقده

1585250
یهودی ناقل لر فلسطین لیک لرنینگ موتر لری گه هجوم قیلیشدی

غربی نوار توپراق لری نی اشغال ایتگن یهودی ناقل لر, فلسطین لیک لرنینگ پارک ایتیلگن موتر لری گه هجوم قیلیشدی.

یهودی ناقل لر فلسطین لیک لرنینگ موتر لری گه تاش آتدی و موتر لرنینگ تایر لری نی پنجر قیلدی. 

تانیلمس لیک اوچون یوز لری نی یاشیرگن هجومچی لر, حادثه محلی دن قاچدی. 

ناقانونی یهودی ناقل لر, تیز تیز فلسطین لیک لر گه قرشی عِرقچی هجوم اویوشتیرماقده.علاقه لی ینگی لیکلر