عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

کوپلب تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی

عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن حاکورک منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 3 کیشی تروریست جنگری هوا حمایه لی عملیات آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده؛

" عراق نینگ شمالیده جایلشگن حاکورک منطقه سیده تثبیت ایتیلگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 3 کیشی تروریست جنگری هوا حمایه لی عملیات آرقه لی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. عملیاتلریمیز اوزلکسیز دوام ایتماقده" دیب ایتیلگن.

باشقه تاماندن عراق نینگ شمالیده تورک قوراللی کوچلری و ملی استخبارات تشکیلاتی هماهنگی بیلن آلیب باریلگن عملیاتده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 6 کیشی تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر