سوریه حدودیدن 21 کیشی قاچقین اوشلندی

بولر سوریه دن تورکیه گه اوتیب کیلماقچی بولگن

سوریه حدودیدن 21 کیشی قاچقین اوشلندی

هاتای ولایتی آلتین اوزی تومنیده، سوریه دن تورکیه گه قاچاق اوله راق اوتیب کیلماقچی بولگن 21 کیشی قاچقین قولگه آلیندی.

سوریه حدودیده گزمه قیلیب تورگن 2- سرحدی غندی گه باغلیغ کوچلر، آلتین اوزی دشتیده حدوددن قاچاق اوله راق اوتماقچی بولگن کیشی لرنی تثبیت ایتگن.

خوددی شو سوریه لیک 21 کیشی اوشله نیب امنیتی تحقیق اوچون ژاندارم قومندان لیگی گه تسلیم ایتیلگنلر.علاقه لی ینگی لیکلر