امریکا ده بیر اوزبیک تروریستیک هجوم اویوشتیردی

امریکا ده بیر اوزبیک تروریستیک هجوم اویوشتیردی. اوشبو حادثه عاقبتیده 8 کیشی جان بیررایکن, 15 نفر ایسه یره لندی.