استانبول هوا قونلغه سی اروپا مقیاسیده بیرینچی بولدی

استانبول هوا قونلغه سی اروپا مقیاسیده اینگ گاوجوم هوا قونلغه لر قطاریده بیرینچی بولدی

2127980
استانبول هوا قونلغه سی اروپا مقیاسیده بیرینچی بولدی

استانبول هوا قونلغه سی 1-7 اپریل تاریخلری آره سیده کونده لیک اورته چه 1 مینگ 412 اوچیش بیلن اروپاده اینگ گاوجوم قونلغه بولدی.

استانبول قونلغه سی 1-7 اپریل باسقیچیده اینگ گاوجوم قونلغه بولدی.

اوروپا هوا سیر و سفر خوفسیزلیگی تشکیلاتی (EUROCONTROL) 1-7 اپریل تاریخلری گه تیگیشلی اینگ گاوجوم قونلغه لری و هوا یولی ترافیکی حقیده کینگ راپور ترقه تدی.

اوشبو راپورگه کوره استانبول قونلغه سی کونده لیک اورته چه 1 مینگ 412 اوچیش بیلن اروپاده بیرینچی بولدی.

استانبول قونلغه سی نینگ آرتیدن کونده لیک 1 مینگ 326 اوچیش بیلن امستردام شیپول قونلغه سی،  1 مینگ 293 اوچیش بیلن لندن هیترو قونلغه سی کیله دی.علاقه لی ینگی لیکلر