تورکیه ده بولیب اوتگن سیلاو دایره سیده صندوق لرنینگ آلتمیش فایزی آچیلدی

آلتمیش بیر میلیون دن آرتیق کیشی رای بیردی

2122836
تورکیه ده بولیب اوتگن سیلاو دایره سیده صندوق لرنینگ آلتمیش فایزی آچیلدی

تورکیه ده بلدیه باشلیق لری نینگ انیقله نیشی اوچون بولیب اوتگن سیلاو دایره سیده رای بیریش پروسه سی تکمیل بولدی. 

صندوق لرنینگ 60 فایزی نینگ آچیلگن اوشبو سیلاوده, عدالت و رواجله حزبی 36,6 فایز و جمهوریت خلق حزبی 37,5 فایز رای آلدی. 

اوچ ولایتده آلینگن رای میزانی قوییده گیچه:

استانبول

عدالت و رواجله نیش حزبی نینگ کاندیدی مراد قوروم: 40,9 فایز

جمهوریت خلق حزبی نینگ کاندیدی اکرم امام اوغلی: 50,3 فایز

انقره

عدالت و رواجله نیش حزبی نینگ کاندیدی تورغوت آلتین اوق: 33,3 فایز

جمهوریت خلق حزبی نینگ کاندیدی منصور یواش: 58,7 فایز

ازمیر

عدالت و رواجله نیش حزبی نینگ کاندیدی حمزه داغ: 37 فایز

جمهوریت خلق حزبی نینگ کاندیدی جمیل توغای: 48,2 فایز علاقه لی ینگی لیکلر