استانبول هوا قونلغه سی اروپاده بیرینچی بولدی

شونده ی بولیب استانبول قونلغه سی 29 جنوری 4 فبروری تاریخلریده اینگ گاوجوم قونلغه بولدی

2099940
استانبول هوا قونلغه سی اروپاده بیرینچی بولدی

استانبول هوا قونلغه سی 29 جنوری 4 فبروری تاریخلری آره سیده کونده لیک اورته چه 1 مینگ 309 اوچیش بیلن اروپاده اینگ گاوجوم قونلغه بولدی.

استانبول قونلغه سی 29 جنوری 4 فبروری تاریخلریده اینگ گاوجوم قونلغه بولدی.

اوروپا هوا سیر و سفر خوفسیزلیگی تشکیلاتی (EUROCONTROL) 29 جنوری 4 فبروری تاریخلری گه تیگیشلی اینگ گاوجوم قونلغه لری و هوا یولی ترافیکی حقیده کینگ راپور ترقه تدی.

اوشبو راپورگه کوره استانبول قونلغه سی کونده لیک اورته چه 1 مینگ 309 اوچیش بیلن اروپاده بیرینچی بولدی.

استانبول قونلغه سی نینگ آرتیدن 1 مینگ 219 اوچیش بیلن لندن هیترو قونلغه سی و 1 مینگ 180 اوچیش بیلن امستردام شیپول قونلغه سی  کیله دی.علاقه لی ینگی لیکلر