کابل ده جایلشگن آتاتور اتیده گی باله لر کسلخانه سیگه طبی اسباب یاردم ایتیب بیریلدی

اوشبو یاردم تورکیه همکارلیک و موافقلشتیریش باشقرمه سی کابل باشقرووی تامانیدن تامین ایتیب بیریلدی

2096272
کابل ده جایلشگن آتاتور اتیده گی باله لر کسلخانه سیگه طبی اسباب یاردم ایتیب بیریلدی

تورکیه تامانیدن افغانستان نینگ پایتختی کابل ده جایلشگن آتاتورک آتیده گی باله لر کسلخانه سیگه طبی مواد یاردم ایتیب بیریلدی.

تورکیه همکارلیک و موافقلشتیریش باشقرمه سی کابل باشقرووی تامانیدن تامین ایتیلگن 50 ته کسل یتاغی، 10 ته کمپیوتر، اولتراسون سیستمی کبی تورلی طبی اسباب کسلخانه ییتکچیلریگه تسلیم ایتیلدی.

آلدین افغانستان حکومتی تامانیدن ساختمانی باشلنگن بیراق امکانیت یوقلیگی طفیلی یریم قالگن کسلخانه 2001 ییلی تورکیه نینگ یاردمی بیلن بیتکزیلگندی. شونده ی بولیب خوددی شو کسلخانه گه اتاتورک آتی بیریلگندی. خذمت گه توشیریلگن آتاتورک باله لر کسلخانه سی گه تورکیه همکارلیک و موافقلشتیریش باشقرمه سی تیکا کابل باشقرووی وقت وقتی بیلن یاردم ییتکیزیب بیرماقده.  علاقه لی ینگی لیکلر