بیر تورک حربیسی شهید بولدی

اوشبو حربی نینگ تروریست جنگریلر تامانیدن اویوشتیریلگن هجوم عاقبتیده شهید بولگن لیگی بیلدیریلدی

1868543
بیر تورک حربیسی شهید بولدی

تورکیه نینگ شانلی اورفا ولایتی بیره جیک تومنی چیچک آلن چیگره قوریقلاوچی پوسته سیگه بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر تامانیدن اویوشتیریلگن هجوم عاقبتیده بیر تورک حربیسی شهید بولدی.

خوددی شو هجومده یره لنگن 4 ته حربی نینگ تیک اوچر و امبولانسلر آرقه لی کسلخانه گه انتقال بیریلگن لیگی و تداوی آستیگه آلینگن لیگی بیلدیریلدی.

بیریلگن بیاناتده تورکیه قوراللی کوچلری نینگ مذکور منطقه نی قتّیق آتش آستیگه آلگن لیگی معلوم قیلیندی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده، تروریست جنگریلرگه بیریلگن جواب نتیجه سیده 13 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی قید ایتیلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر