تورکیه نینگ آنتالیا شهری گه اوچاق بیلن کیلگن توریست سانی اوچ میلیون دن آشدی

اوشبو توغریده آنتالیا مدنیت و توریزم باشقرمه سی تامانیدن بیانات بیریلدی

1842380
تورکیه نینگ آنتالیا شهری گه اوچاق بیلن کیلگن توریست سانی اوچ میلیون دن آشدی

جاری ییلده تورکیه نینگ آنتالیا شهری اوچاق بیلن کیلگن توریست سانی 3 میلیون دن آشدی. 

دینگیزی, قومی, قویاشی و طبیعی بایلیک لری بیلن محلی و چیت ایللیک توریست لرنی اوزی گه جذب ایتگن آنتالیاده, توریزم ساحه سی بوییچه فعالیت لر دوام ایتماقده. 

آنتالیا مدنیت و توریزم باشقرمه سی نینگ بیرگن معلوماتی گه کوره, میلادی 2022- ییل 1- جنوری بیلن 12- جون آره سیده اوشبو شهر گه اوچاق بیلن کیلگن توریست سانی 3 میلیون 104 مینگ 300 نفر گه ییتدی. 

اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوریده 949 مینگ 182 کیشی نی کوتیب آلگن آنتالیاده, جاری ییلده توریست سانی 227 فایز گه آشدی. 

اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالشتیریلگنده جون آیی نینگ دستلبکی 12 کونیده ایسه توریست سانی 241 فایز گه آشیب, 688 مینگ 993 نفر گه کوتریلیب کیتدی. علاقه لی ینگی لیکلر