بالکان مهاجر لری

اوشبو مطلب ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

1233104
بالکان مهاجر لری

اوتگن هفته ده, تورکیه جمهوریتی پارلمانی نینگ باشلیغی مصطفی شَنتوپ نینگ فخری ریاستی و حمایه سیده, خلق ارا بالکان عالی بیلیم یورتی میزبان لیگیده اوسکوپیا ده 5 – خلق ارا اجتماعی بیلیم لر سمپوزیمی بولیب اوتدی.

اون اوچ اولکه دن 617 اکادمسین نینگ اشتراک قیلگن اوشبو سمپوزیم گه مین هم قتنشیب یاش لر حقیده معروضه قیلدیم. اوشبو سپموزیم دایره سیده هاروارد سنگری امریکا قوشمه ایالتلری نینگ اینگ مهم عالی بیلیم یورت لریدن کیلگن تورک اکادمسین لر بیلن تنیشیش امکانیتی گه ایگه بولدیم.  شونده ی قیلیب اولر بیلن تورکیه جمهوریتی عالی تحصیل کینگشی و عالی بیلیم یورتی میز حقیده هم مشوره قیلدیک. 

بوگون بالکان مهاجرتی توغریسیده بحث ایتماقچی من.  عثمانی دولتی نینگ سونگگی دوریدن حاضرگی کون گه قدر کیلگن اوشبو مهاجرت حکایت لری بالکان لر گه بارگن هر کیشی نینگ مطلق صورتده ایسی گه توشه دی البته که. 

بالکان مهاجرتی نینگ قیسقه تاریخی یاکه قیرغین نینگ حقیقی آتی...

منبع لر 18 – عصردن باشلب میلیونلب مسلمان و تورک نینگ بالکان لرده قیرغین قیلینگن لیگی و تبعید ایتیلگن لیگی نی کورستماقده.  عثمانی دولتی نینگ چیکلیشی و کیین چه لیک ترقه لیب کیتیشی آرتیدن بالکان جغرافیه سیده گی مسلمان لر و تورک لر حقیقت دن هم جوده کتته قیین چیلیک لر گه دوچ کیلیب قالگن. 

قیرغین سوزی دن بیرینچی مرته, 2- دنیا اوروشی آلدی دن آلمان لیک لرنینگ یهودی لر گه قیلگن ظلمی, قیرغینی و قییناغی اوچون استفاده قیلینگن.  سانی و یره تگن قیین چیلیک لر جهتی دن آلیب قره گنده بالکان لرده گی انسان لری میز گه قیلینگن ظلم البته که آلمان ده گی حادثه دن انچه کوپ بولگن.  بیراق, قیلینگن خوددی شوو ظلم نینگ میزانی, دنیا نی بیر تامان گه قویه دیگن بولسک اگر, حتی تورکیه ده هم جوده آز کیشی طرفیدن بیلینماقده.

بالکان لرده 17- عصردن باشلب 19 و 20 -عصر لرده هم دوام ایتگن ظلم لر حقیده اوسکار ساورینی گه سزاوار دیب تاپیلگن بیر فلم هم تیارلنمه گن.  دیمک ملتی میز, دوچ کیلیب قالگن اوشبو ظلم لردن بحث ایتیب ایریم امکانیت لر قولگه کیریتیش اورنیگه خوددی شوو ظلم لرنی ایسدن چیقاریب اوز حیاتی نی دوام ایتتیریش گه حرکت قیلگن.  بیراق, ملتی میز هر قنده ی بیر فلم تیارله مه سه هم, قوشیق لر و شعر لر بیلن بونده ی حادثه لرنینگ یوز بیرگن لیگی نی نفرت گه سبب بولمسدن کیلگوسی نسل لر گه ییتکزیب کیلماقده. هیچ بیر فلم چنق قلعه و یمن قوشیغی قدر بیز نینگ جهتی میزدن تاثیرچن بوله آلمیدی البته که. 

سیاسی مقصد لر بیلن انسان لرنی تبعید قیلیش حادثه سی حاضرگی کونده هم افسوس که دوام ایتماقده.  یقین اوتمیشده بلغاریا, قیریم, قره باغ و اویغور تورک لری نینگ دوچ کیلیب قالگن قیین چیلیک لر نی اوشبو خصوصده مثال قیلیب کورسه تیش ممکن. میانمار, سوریه و فلسطین مسلمان لری نینگ دوچ کیلیب قالگن قیین چیلیک لر نینگ هم بالکان تورک لری گه قیلینگن ظلم دن فرقی یوق البته که. 

بوش بولیب قالگن بالکان لر...

بالکان لر گه هر باریشیمده, قیلینگن صحبت لر جریانیده انسان لرنینگ تورکیه گه کوچ قیلگن لیگی باره سیده بحث قیلینه دی.  عثمانی دوریده باشله گن مهاجرت, تورکیه جمهوریتی نینگ قوریلیشی کیتیدن هم دوام ایتگن.  حتی حاضرگی کونده هم فرقلی شکللر ده دوام ایتماقده.  شونده ی قیلیب بالکان لرده گی تورک موجودیتی کونساین کمییب بارماقده. 

هر قنده ی بیر جای ده اقلیت بولیش نینگ اوزی نینگ قیین چیلیک لر گه سبب بوله دیگن لیگی سببلی تورکیه بالکان تورک لری و مسلمان لری اوچون بیر امید و کیله جک دن عبارت. اقلیت بولیب یشش گه دوام ایترایکن, تشقری دن کوچلی بیر حمایه گه احتیاج حس ایتیله دی.  اوشبو حمایه نینگ مادی بولیشی شرط ایمس البته که.  شمالی مقدونیه نینگ اساسی قانون محکمه سی نینگ اعضاسی صالح مراد مینگه شونده ی دیگن ایدی: "بیز تورکیه دن بیر نرسه ایسته میمیز.  تورکیه نینگ کوچلی بیر اولکه دن عبارت بولیشی تقدیرده, بیرته گینه سایه سی نینگ اوزی بیز اوچون ییترلی". 

اینیقسه بالکان تورک لری تورکیه بیلن ارتباط قوریش نی آرزو قیلماقده.  باله لری نینگ معلوم بیر قسمی کیله جگی نی تورکیه ده قیدیرماقده.  بیراق, بالکان لر ده گی تورک لر سانی نینگ کونساین کمییب باریاتگن لیگی,  مسئله نی ستراتیژیک جهت دن بهالنتریاتگن بالکان تورک لری نینگ تینچی نی بوزماقده.  ایککی میلیون نفوس گه ایگه بالکان لردن تورکیه گه 5 یوز مینگ کیشی مهاجر بولیب کیلگن.  اوشبو وضعیت نینگ تورکیه جهتی دن مهم بیر معنی گه ایگه بولمس لیگی گه قره مسدن, خوددی رقم بالکان لر نفوسی نینگ 25 فایزی نی تشکیل ایتماقده.  شوباعث, اوتمیشده اوشبو مهاجرت مسئله سی نینگ بولمس لیگی تقدیرده, حاضرگی کونده بالکان لرنینگ باشقه چه بولیشی نینگ ممکن ایکن لیگی نی بیلدیرماقده بالکان تورک لری و مسلمان لری.

معقول سیاست: اوز جاییده کوچلی بولیش...

اوتمیش نینگ قیتیب کیلیشی ممکن ایمس.  اوتمیشده هم قالیشی میز ممکن ایمس البته که.  بیراق, اوتمیشدن عبرت آلیشی میز ممکن.  بالکان لر دن مهاجر بولیب کیلگن کیشی لرنینگ اوز جغرافیه لریده اجداد لری نینگ اثر لری نی اسره ب قالیش لری کیره ک.  بالکان لرده گی میراثی میز نی اسره ب قالیش فقط گینه تیکا و یونس ایمره کبی خیریه موسسه لر نینگ ایشی دن عبارت بولمس لیگی کیره ک البته که.  بالکان لرده یشیاتگن مسلمان تورک لر, اوشبو جغرافیه نی ترک ایتیب مهاجر بولگن کیشی لرنینگ اوز دیار لری گه تیز – تیز کیلیب توریش لری و خوددی شوو توپراق لرده گی قیین چیلیک لر باره سیده باش قاتیریش لری نی آرزو قیلماقده.  بالکان مهاجر لری نینگ مسلمان بولمه گن سابق قوشنی لری بیلن هم یخشی مناسبت لر قوریش لری ممکن.  روسیه و اوروپا بیرلیگی نینگ بالکان لر بیلن قیزیقیاتگن خوددی شوو کون لرنینگ اوزیده, تورکیه ده یشیاتگن بالکان مهاجر لری نینگ قوره دیگن مناسبت لری سابق قوشنی لری اوچون ینگی بیر الترناتیف دن هم عبارت بوله دی.  تورکیه ده یشیاتگن بالکان مهاجر لری نینگ, فقط گینه تورکیه بیلن بالکان لر ایمس, بلکه بالکان لر بیلن جهان اولکه لری اورته سیده هم یخشی بیر کوپریک دن عبارت بولیشی ممکن. 

فرقلی مهاجرت شکل لری موجود.  اقتصادی سبب لر بیلن غرب گه باریش, قیریم, قفقاز, آهیسکا لیک لر و اویغور لر سنگری تورک اقلیت لر نینگ دوچ کیلیب قالگن قیین چیلیک لر باعث تورکیه گه هجرت قیلیش گه انتیلیش لری نی اوشبو خصوصده مثال قیلیب کورسه تیش ممکن.  چیت ایللرده گی تورک جمعیت لر بیلن علاقه لی قنده ی بیر مهاجرت ستراتیژی سی آلیب باریلیشی کیره ک ایکن لیگی توغریسیده کیلگوسی مقاله میزده بحث قیله میز.علاقه لی ینگی لیکلر