پی کاکا ترورچیلریگه قره ته عملیات اویوشتیریلدی

تروریست گروهی نینگ عراق نینگ شمالیده گی کمپ لریگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

935201
پی کاکا ترورچیلریگه قره ته عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ کمپ لریگه قره ته آلیب بلریلگن عملیاتده، عسکری قرارگاه گه هجوم اویوشتیریش اوچون تیارگرلیک آلیب تورگن 9 نفر تروریست هوائی هجوم آرقه لی برطرف ایتیلدی.

خوفسیزلیک منبع لریدن آلینگن معلوماتگه کوره، حقاری نینگ یوکسک اووا تومنیدن 10 – مارچ کونی پی کاکالیک تروریست جنگریلری نینگ چیگره نینگ عراق تامانیده گی کمپ لریگه قره ته باشله تیلگن هوائی و زمینی عملیاتلر اوزلوکسیز دوام ایتماقده.

خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن عراق نینگ شمالیده گی خاکروک منطقه سیده آلیب باریلگن عملیاتده، عسکری قرارگاه گه هجوم اویوشتیریش تیارگرلیگی آلیب تورگن پی کاکالیگ تروریست جنگریلری انسانسیز هوا واسطه سی آرقه لی تثبیت ایتیلگن.

خوددی شو منطقه گه اویوشتیریلگن هوائی عملیاتده 9 کیشی تروریست جنگریسی برطرف ایتیلگن.

شونده ی قیلیب، 10 مارچدن بوگونگچه دوام ایتیب تورگن عملیاتلرده برطرف ایتیلگن تروریست جنگریسی نینگ سانی 50 نفرگه باردی.علاقه لی ینگی لیکلر