تورکیه – ایتالیا ملی تیرمه فوتبال جماعه لری اوزارا اوچره شوو اوتکزدی

اوشبو اوچره شوو ایتالیانینگ ولوگنا شهریده جایلشگن ریناتو دیل آره استدیومیده بولیب اوتدی

2149114
تورکیه – ایتالیا ملی تیرمه فوتبال جماعه لری اوزارا اوچره شوو اوتکزدی

اوچره شووده گول بولمه دی.

2024 اروپا بیلله شوولریگه تیارگرلیکلر دوام ایتماقده. شونده ی قیلیب تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی هم تیارگرلیک کورماقده.

شو دایره ده تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی بیلن ایتالیا ملی تیرمه فوتبال جماعه سی اوزارا اوچره شوو اوتکزدی.

اوچره شوو 0-0 برابرلیک بیلن یکونلندی.

ایتالیانینگ بولوگنا شهریده جایلشگن ریناتو دیل آره استدیومیده بولیب اوتگن اوچره شووده گول پوزیسیونی کوپ بولگن حالده ایککی تامان هم گول اوریش گه موفق بولمه دی.

تورکیه ملی تیرمه جماعه سی نینگ کیینگی دوستلیک اوچره شووی 10 جون کونی پولند بیلن بولیب اوته دی.

اوچره شوو پولندنینگ میزبانلیگیده اجرا ایتیله دی.  علاقه لی ینگی لیکلر