افریقا اولوسلر کپ بیلله شوولری بولیب اوتدی

اوشبو بیلله شوولرده ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سی بیلن نایجریا ملی تیرمه فوتبال جماعه سی اوچره شدی

2100864
افریقا اولوسلر کپ بیلله شوولری بولیب اوتدی

افریقا اولوسلر کپ بیلله شوولریده ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سی بیلن نایجریا ملی تیرمه فوتبال جماعه سی اوچره شدی

افریقا اولوسلر کپ بیلله شوولریده ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سی قهرمان بولدی.

افریقا فوتبال کونفدراسیونی تامانیدن بو ییل 34- اویوشتیریلگن بیلله شوولرنینگ فاینلیده نایجریا ملی تیرمه فوتبال جماعه سی بیلن مهمان اولکه ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سی اوچره شووی بولیب اوتدی.

اوشبو اوچره شووده ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سی نایجر ملی تیرمه فوتبال جماعه سیگه قرشی 2-1 بیلن غلبه قازاندی و کپ نی قولگه کیریتدی.

ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سیگه قهرمانلیک نی کیلتیرگن گوللرنی 62 – دقیقه ده فرانک کیسیئه و 81- دقیقه ده سباستیئین هالر اوردی.

نایجریا ملی تیرمه فوتبال جماعه سی نینگ گولینی 38- دقیقه ده ویلیام تروست – ایکونگ اوردی.

ساحل عاج ملی تیرمه فوتبال جماعه سی تاریخیده اوچونچی مرته افریقا اولوسلر کپ بیلله شوولریده قهرمان بوله دی.

ساحل عاج بوندن آلدین 1992 و 2015 ییللریده هم کپ نی قولگه کیریتیب قهرمان بولگندی.علاقه لی ینگی لیکلر