گالاته سرای لیگده غلبه قازاندی

گالاته سرای ترابزونسپورت بیلن اوچره شدی

2091803
گالاته سرای لیگده غلبه قازاندی

گالاته سرای فوتبال تیمی ترابزون ده غلبه قازانیب نمره سینی فنرباغچه بیلن تینگ قیلدی.

تورکیه تریندیول سوپر لیگیده 21 – هفته بیلله شوویده گالاته سرای ترابزونسپورت گه مهمان بولیب 5-1 مغلوبیت گه اوچره تدی.

لیگده 21 – هفته بیلله شوویده ترابزونسپورت جماعه سی گالاته سرای نی کوتیب آلیب اوچره شدی.

اوچره شووده گالاته سرای 5-1 بیلن غلبه قازاندی.

گالاته سرای نینگ گوللرینی 13 و 61 – دقیقه لرده زاها، 64 – دقیقه ده قاآن آیخان، 80 و 90+5 دقیقه لریده کرم آقتورک اوغلی اوردی.

میزبان ترابزونسپورت نینگ گولینی ایسه 79 – دقیقه ده انیس داستان اوردی.

اوچره شووده 5-1 غلبه قازانگن گالاته سرای نینگ نمره سی 54 گه چیقرکن برابرگه قالگن فنرباغچه بیلن نمره سی تینگ بولدی.علاقه لی ینگی لیکلر