تورکیه ملی فوتبال تیمی کتته موفقیت قولگه کیریتدی

اوشبو تیم رقیبی نی مغلوبیت گه اوچره تدی

2051168
تورکیه ملی فوتبال تیمی کتته موفقیت قولگه کیریتدی

تورکیه A ملی فوتبال تیمی, 6- مراتبه اروپا قهرمانلیک مسابقه لری گه اشتراک قیلیش حقی نی کسب ایتدی. 

یورو 2024 تیرمه لری D گروپی 7- مسابقه سیده لتونیا نی 4 گه صفر مغلوب قیلگن تورکیه A ملی فوتبال تیمی, 6- مراتبه تورنمنتده کوره شیش حقی گه ایگه بولدی. 

کرواسیا نی مغلوبیت گه اوچره تیب گروپده یوقاری گه کوتریلگن تورکیه A ملی فوتبال تیمی, 7- هفته مسابقه سیده لتونیا نی کوتیب آلدی. 

تورکیه نینگ قونیه ولایتیده بولیب اوتگن مسابقه نینگ دستلبکی یریمی گه قدر گول اوریلمه دی. 

تورکیه A ملی فوتبال تیمی مسابقه نینگ 58- دقیقه سیده گول اوردی. 

یونس آقگون تامانیدن اوریلگن اوشبو گول آرتیدن مسابقه نینگ نتیجه سی 1 گه صفر بولدی. 

مسابقه نینگ 83- دقیقه سیده تورکیه A ملی فوتبال تیمی دن جنک توسون بیر گول اوررایکن, 87- دقیقه ده ایسه کرم آقتورگ ینه بیر گول اوردی. 

شونده ی قیلیب مسابقه ده تورکیه A ملی فوتبال تیمی 3 گه صفر غلبه قازانگن بولدی.

مسابقه نینگ 90 جمع 2 دقیقه سیده جنک توسون ینه بیر گول اوردی و نتیجه ده تورکیه A ملی فوتبال تیمی 4 گه صفر رقیبی نی مغلوبیت گه اوچره تدی. 

تورکیه جمهوریتی جمهوررئیسی رجب طیب اردوغان, آلمانده بولیب اوته دیگن 2024 اروپا قهرمانلیک مسابقه لری گه اشتراک قیلیش حقی نی کسب ایتگن تورکیه ملی فوتبال تیمی گه تبریک بیلدیردی.علاقه لی ینگی لیکلر