گالاته سرای تورکیه کپ اوچره شوویده غلبه قازاندی

کورندون آلانیا سپورت نی مغلوبیت گه اوچره تدی

1934362
گالاته سرای تورکیه کپ اوچره شوویده غلبه قازاندی

تورکیه زراعت کپ سونگگی 16 باسقیچیده گالاته سرای کورندون آلانیا سپورت نی 2-1 بیلن مغلوبیت گه اوچره تیب چارک فاینل گه چیقیش گه موفوق بولدی.

اوچره شوو کورندون آلانیا سپورت نینگ میزبانیلیگیده قیر بییک هولدینگ استدیومیده بولیب اوتدی.

گالاته سرای نینگ گوللرینی 16- دقیقه ده ویکتور نلسون و 38 – دقیقه ده مرتنس اوردی.

بیلله شوونینگ بیرینچی دوره سی 2-0 بیلن اداغگه ییتیب باردی.

بیراق آلانیا سپورت فوتبالچیسی کوالیرو 67 – دقیقه ده گول اوروب نتیجه نی 2-1 گه کیلتیردی و گالاته سرای اوز رقیبینی بو نتیجه بیلن مغلوبیت گه اوچره تیب چارک فاینل گه چیقیش گه موفق بولدی.   علاقه لی ینگی لیکلر