تورکیه فوتبال تیمی اسکاتلند تیمی نی مغلوبیت گه اوچره تدی

اوشبو مسابقه تورکیه نینگ دیاربکر ولایتیده بولیب اوتدی

1907435
تورکیه فوتبال تیمی اسکاتلند تیمی نی مغلوبیت گه اوچره تدی

تورکیه نینگ ملی فوتبال تیمی, تیارگرلیک مسابقه سیده اسکاتلند تیمی نی 2 گه 1 مغلوبیت گه اوچره تدی. 

دیاربکر ولایتی ده بولیب اوتگن اوشبو تیارگرلیک مسابقه سیده تورکیه نینگ گول لری نی 40- دقیقه ده اوزان قاباق و 49- دقیقه ده جنگیز اوندر اوردی. 

اسکاتلند نینگ گولی ایسه 62- دقیقه ده مک گین تامانیدن اوریلدی. 

شونده ی قیلیب اوشبو مسابقه ده تورکیه 2 گه 1 اسکاتلند نی مغلوب قیلگن بولدی. علاقه لی ینگی لیکلر