تورکیه سوپر لیگیده ترابزونسپورت بیلن گالاته سرای اوچره شدی

بیلله شوو برابرلیک بیلن یکونلندی

تورکیه سوپر لیگیده ترابزونسپورت بیلن گالاته سرای اوچره شدی

تورکیه سوپر لیگی 13- هفته بیلله شوویده توناون آقشم کیچقرون ترابزون سپورت گالاته سراینی مهمان قیلیب اوچره شدی.

ترابزونسپورت 50 - الکسندر سورلوت آتگن گول بیلن 1-0 ایلگری اوتدی، لیکن گالاته سرای یوتو نگتامونینگ 90- دقیقه ده اورگن گولی بیلن وضعیت 1-1 بولیب مسابقه برابرلیک بیلن اداغگه ییتدی.

ینگی استدیومی گه تشینیب کیلگن ترابزونسپورت بو ینگی استدیومیده گالاته سرای بیلن اوینه گن 3 بیلله شووده غلبه قازانگن ایدی بیراق 4 – بیلله شوو برابرلیک بیلن یکونلندی.

بو نتیجه بیلن ترابزونسپورت نمره سینی 23 گه گالاته سرای 20 گه چیقردی.

ترابزونسپورت نینگ گولینی اورگن سورلوت بو بو فوتبال موسومیده گول سانینی 8 گه چیقردی.

گالاته سرای لیک فوتبالچی نگتامو ایسه بو فوتبال موسومیده ایلک گولینی اوردی.علاقه لی ینگی لیکلر