پاکستانده پارتلش یوز بیردی

اوشبو حادثه عاقبتیده کوپلب کیشی حیاتینی یوقاتدی و یره لندی

2123200
پاکستانده پارتلش یوز بیردی

پاکستان نینگ بلوچستان ایالتیده جنگری لر نینگ ماین لرنی تازه لش تیمی گه قره تیلگن بمبی هجومیده 2 نفر حربی حیاتینی یوقاتدی و 4 عسکر ایسه یره لندی. 

داون روزنامه سیده گی خبر گه کوره, بلوچستان نینگ گوادر منطقه سیده جنگری لر, آکرا کائور بندی نینگ تیگره گیده گی ماین لرنی تازه له یاتگن ماین تازه لش تیمی گه قرشی هجوم اویوشتیردی. 

حادثه عاقبتیده 2 نفر حربی حیاتینی یوقاترایکن 4 عسکر ایسه یره لندی. 

هجوم نینگ مسئولیتی نی حاضرچه هیچ بیر تامان اوز بوینی گه آلمه گن. علاقه لی ینگی لیکلر