افغانستان محسن فخری زاده نینگ اولدیریلگن لیگی نی قاره له دی

افغانستان تشقی ایش لر وزیرلیگی تامانیدن اوشبو خصوصده بیانات بیریلدی

1536917
افغانستان محسن فخری زاده نینگ اولدیریلگن لیگی نی قاره له دی

افغانستان تشقی ایش لر وزیرلیگی تویتر آرقه لی بیرگن بیاناتیده, ایران مدافعه وزیرلیگی نینگ تحقیقات و ینگیلیک چیلیک اداره سی نینگ باشلیغی محسن فخری زاده نینگ اولدیریلگن لیگی نی قاره له دی. 

عینی دمده افغانستان اوشبو حادثه سببلی ایران ملتی و فخری زاده نینگ عایله سی گه تسلیت بیلدیردی. 

جمعه کونی (27 نوامبر) قوراللی کیشی لر فخری زاده نینگ موتری گه قره ته هجوم اویوشتیردی.  نتیجه ده فخری زاده نینگ قوریقچی لری بیلن قوراللی کیشی لر اورته سیده توقنه شوو یوز بیردی. اوشبو توقنه شووده فخری زاده یره لندی و کسلخانه گه یاتقزیلدی.  شونده ی قیلیب فخری زاده کسلخانه ده حیاتی نی یوقاتدی. علاقه لی ینگی لیکلر