پاکستان نینگ هندوستان نینگ هیداوچیسیز هواواسطه سینی اوریب توشیرگن لیگی بیلدیریلدی

پاکستان اردو سوزچیسی معلومات بیردی

1445099
پاکستان نینگ هندوستان نینگ هیداوچیسیز هواواسطه سینی اوریب توشیرگن لیگی بیلدیریلدی

پاکستان اردوسی، ایککی اولکه نینگ چیگره سیده گی چیکره خطینی اخلال قیلگن هندوستان نینگ هیداوچیسیز هوا واسطه سی (اوچاق) نی اوریب توشیردی.

پاکستان اردو سوزچیسی جنرال بابر افتخار، تویتر آرقه لی بیرگن بیاناتده، هندوستان هیداوچیسیز واسطه سی نینگ چیگره کنترول خطینی 850 متر اوتگن لیگی بیلدیردی.

افتخار، هندوستانگه باغلیق هیداوچیسیز هوا واسطه سی نینگ اردو کوچلری تامانیدن اوریب توشیریلگن لیگینی و بونینگ جاری ییل دوامیده پاکستان اردوسی تامانیدن اوریب توشیریلگن 9- هیداوچیسیز هوا واسطه سی ایکن لیگینی قید ایتدی.  علاقه لی ینگی لیکلر