ایران ده اون توقّیز میلیون فقیر بار

اوشبو مطلب نی تهران عالی بیلیمی یورتی بیلیم کینگشی اعضاسی آخوندی بیلدیردی

ایران ده اون توقّیز میلیون فقیر بار

تهران عالی بیلیم یورتی بیلیم کینگشی اعضاسی و ایران نینگ سابق ترانسپورت و شهرچیلیک وزیری عباس آخوندی, ایران ده شهر لرده 19 میلیون قششاق (فقیر) نینگ موجود ایکن لیگی نی معلوم قیلدی. 

پایتخت تهران ده بیر کنفرانسده معروضه قیلگن آخوندی, "شهر لرده 19 میلیون قششاق موجود.  اوشبو رقم, ایران نفوسی نینگ تورت دن بیر قسمی نی تشکیل ایتماقده" دییه قید ایتدی. علاقه لی ینگی لیکلر