ایندی ترک سریال لری هند ده هم کتته قیزیقیش بیلن تماشا قیلینیب باشلندی

ایندی ترک سریال لری هند ده هم کتته قیزیقیش بیلن تماشا قیلینیب باشلندی

597596
ایندی ترک سریال لری هند ده هم کتته قیزیقیش بیلن تماشا قیلینیب باشلندی

ایندی ترک سریال لری هند ده هم کتته قیزیقیش بیلن تماشا قیلینیب باشلندی. 

ترکیه جمهوریتی فرهنگ و توریزم وزیری نینگ اورینباسری حسین یایمن, ترکیه نینگ مهمان اولکه بولگن ۱۸ نچی بمبیی فلم فستیوالی حقیده معلومات بیردی.

یایمن, وزیرلیگی نینگ ترک سینما سی و سریال سکتوری وضعیتی نینگ یخشی له شیشی اوچون قولیدن کیله دیگن برچه سعی و حرکت نی قیله دیگن لیگی نی بیلدیردی. 

یایمن, هند ده ترک سینما سی و سریال لری گه کتته قیزیقیش نینگ موجود ایکن لیگی سببلی انچه خرسند ایکن لیک لری نی معلوم قیلدی. 

جاپانده هم اینگ کوپ تماشا قیلینیتگن سریال لرنینگ ترک سریال لریدن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیرگن یایمن, اوشبو وضعیت نینگ ترکیه نینگ یومشاق کوچی نینگ آرتیب کیتگن لیگی نی کورسه تیتگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. 

ترکیه نینگ ینگی دهلی ایلچی سی بُراق آقچاپر ایسه هند نینگ, ترکیه نی, ترکیه نینگ هم هند نی یقین دن تعقیب ایتیتگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

هند نینگ ترکیه بیلن علاقه لی ایریم نرسه لر نی درک ایتگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی آقچاپر. 

بمبیی باش قونسلی صبری ارگن اوشبو فستیوال دایره سیده ترکیه نینگ تانتیلیشی اوچون یخشی بیر امکانیت نینگ یره تیلگن لیگی نی بیلدیررایکن, "هند ده ۵۶ میلیون کیشی ترک سریالی تماشا قیله دی. اوشبو رقم فقط گینه بیر ییلده توپلنگن معلومات دن عبارت" دییه قید ایتدی. 

اوشبو فلم فستیوالی اکتوبر آیی نینگ ۲۷ نچی کونیده اداغگه ییته دی.علاقه لی ینگی لیکلر