تورکیه ده ایشسیزلیک میزانی آزه یدی

اوشبو مطلب نی تورکیه احصائیه اداره سی بیلدیردی

2150885
تورکیه ده ایشسیزلیک میزانی آزه یدی

تورکیه جمهوریتیده ایشسیزلیک میزانی آزه یدی. 

تورکیه احصائیه اداره سی, اپریل آیی بیلن علاقه لی ایش کوچی حقیده معلومات بیردی.

اوشبو معلوماتگه کوره, آلدینگی آی بیلن سالیشتیریلگنده تورکیه ده اپریل آییده ایشسیز کیشی لر سانی 18 مینگ نفر آزه ییب 3 میلیون 42 مینگ کیشی گه توشدی. 

اوتگن آی بیلن سالیشتیریلگنده ایشسیزلیک میزانی ایسه 0,1 پاینت آزه ییب 8,5 فایز دن عبارت بولدی.  اوتگن ییل نینگ خوددی شوو آیی بیلن سالیشتیریلگنده ایسه ایشسیزلیک میزانی 1,5 فایز گه آزه یدی. علاقه لی ینگی لیکلر