تورکیه صادراتیده ریکورد اورنه تیلدی

اینگ کوپ صادرات قیلینگن می آیی بولیب اوتدی

2147878
تورکیه صادراتیده ریکورد اورنه تیلدی

تورکیه تاریخیده اینگ یوکسک می آیی صادراتی یوزبیردی.

تورکیه جمهوریتی تجارت وزیری عمر بولات استانبول ده می آییگه تیگیشلی تشقی تجارت راپورینی ترقه تدی.

شونده ی قیلیب 24 میلیارد 75 میلیون دالر بیلن تاریخده گی اینگ یوکسک می آیی صادراتی یوزبیریب ریکورد اورنه تیلدی.

می آییده بوتون آیلرنینگ اینگ یوکسک آیلیک تجارت رقمی قولگه کیریتیلدی.

می آیی بیلن بیرگه لیکده تجارت آلدینگی ییل گه کوره 2،3 فایز کوپه ییب 260،1 میلیارد دالر بولدی و تورکیه ریکوردی اورنه تیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر