تورکیه ده ایشسیزلیک میزانی توشیب کیتدی

اوشبو مطلب نی تورکیه احصائیه اداره سی بیلدیردی

2119838
تورکیه ده ایشسیزلیک میزانی توشیب کیتدی

آلدینگی ییل بیلن سالیشتیریلگنده تورکیه ده ایشسیزلیک میزانی میلادی 2023- ییلده 1 پاینت توشیب 9,4 فایز گه پسه یدی. شونده ی قیلیب تورکیه ده ایشسیزلیک میزانی سونگّی 10 ییل نینگ اینگ پس سویه سی گه توشیب کیتدی. 

تورکیه جمهوریتی احصائیه اداره سی میلادی 2023- ییل ایش کوچی احصائیه لرینی ترقه تدی.

بونگه کوره, آلدینگی ییل بیلن سالیشتیریلگنده میلادی 2023- ییلده 15 و یوقاری راق یاشده گی کیشی لرده ایشسیزلیک میزانی 318 مینگ نفر آزه ییب 3 میلیون 264 مینگ کیشی گه توشدی. 

شونده ی قیلیب ایشسیزلیک میزانی 1 پاینت توشیب 9,4 فایز گه توشیب کیتدی. 

آلدینگی ییل بیلن سالیشتیریلگنده میلادی 2023- ییلده استخدام قیلینگن کیشی لر سانی ایسه 880 مینگ کوپه ییب 31 میلیون 632 مینگ نفر گه ییتدی.  شونده ی قیلیب استخدام میزانی 0,8 فایز گه آشیب 48,3 فایز گه ییتدی. علاقه لی ینگی لیکلر