تورکیه موتر سکتوری نینگ اوروپا اتفاقی گه صادراتی آرتدی

ییگیرمه میلیارد دالردن آرتیق صادرات قیلینگن

1929097
تورکیه موتر سکتوری نینگ اوروپا اتفاقی گه صادراتی آرتدی

تورکیه موتر سکتوری, میلادی 2022- ییلده اوروپا اتفاقی اولکه لری گه 20 میلیارد 54 میلیون 839 مینگ دالرلیک صادرات قیلدی. 

میلادی 2021- بیلن سالیشتیریلگنده 2022- ییلده تورکیه صادرات میزانی نی 12,9 فایز گه آشیریب 254 میلیارد 210 میلیون دالرلیک بیر رقم بیلن جمهوریت تاریخی نینگ رکوردی نی اورنتدی. 

موتر سکتوری بوییچه صادرات ایسه, خوددی شوو دور نینگ اوزیده 5,7 فایز گه آشیب 30 میلیارد 995 میلیون 808 مینگ دالر گه ییتدی. 

موتر سکتوری, اوتگن ییلده تقریباً 200 اولکه, خودمختار و ایرکین منطقه گه صادرات قیلدی. 

تورکیه  موتر سکتوری اوتگن ییلده اینگ کوپ اوروپا اتفاقی اولکه لری (صادرات نینگ 64,7 فایزلیک بولیمی نی تشکیل ایتدی) گه محصولات ساتدی.  میلادی 2021- ییل بیلن سالیشتیریلگنده 2022- ییلده اوروپا اتفاقی اولکه لری گه قیلینگن صادرات 6 فایز گه آرترایکن, صادرات رقمی 20 میلیارد 54 میلیون 839 مینگ دالر گه ییتدی.  2021- ییلده اوروپا اتفاقی اولکه لری گه 18 میلیارد 961 میلیون 589 مینگ دالرلیک صادرات قیلینگن ایدی. 

اوروپا اتفاقی اولکه لری, موتر سکتوری صادراتی بوییچه تورکیه نینگ اینگ مهم بازار لری دن بیری نی تشکیل ایتماقده. علاقه لی ینگی لیکلر