روسیه نینگ نفت صادراتیدن درآمدی انچه کمه یدی

اوتگن ییل گه کوره درآمدی انچه کمه یدی

1433443
روسیه نینگ نفت صادراتیدن درآمدی انچه کمه یدی

روسیه نینگ نفت صادرات درآمدی جاری ییل نینگ جنوری-اپریل آیلری دوامیده اوتگن ییل نینگ خوددی شو دوریگه کوره 25 فایز کمه ییب 30 میلیارد دالرگه توشدی.

روسیه فدراسیونی گمرک سرویسی راپورلریگه کوره، اولکه ده نفت صادرات حجمی جاری ییل نینگ ایلک 4 آیی دوامیده 2019 – ییل نینگ خوددی شو باسقیچی گه کوره 3،8 فایز کمه ییب 84،9 میلیون تن گه توشگن.

بو اولکه نینگ نفت صادراتیدن قولگه کیریتگن درآمدی اوتگن ییلی آلدینگی ییلگه قره گنده 6 فایز کمه ییب 121 میلیارد دالرگه کیلدی.

نفت و طبیعی گاز صادراتی فدرال روسیه بودجه سی نینگ قریب 40 فایزینی تشکیل ایتماقده.  

 علاقه لی ینگی لیکلر